zaterdag, juli 20, 2024

Onze herplaatsingsprocedure

Na uren en soms zelfs dagenlang surfen op het internet, rond gekeken te hebben op diverse advertentie sites, bent u terecht gekomen op onze website. U heeft een Rottweiler die via ons geplaatst wordt, bij ons op de website gezien, of u bent op zoek naar een Rottweiler die past bij uw gezins-situatie past, en u vraagt zich nu af hoe verder?

Lees de onderstaande tekst goed door, u vindt in de uitleg ook links naar extra informatie of formulieren.

Voor de Rottweilers die in het asiel verblijven kunt u rechtstreeks contact opnemen met het desbetreffende asiel, alle contact gegevens inclusief openingstijden en telefoonnummer vindt u dan onderaan de pagina van de desbetreffende hond. Wij hebben geen invloed op de plaatsing van een Rottweiler of gasthond welke in het asiel verblijft, zij bepalen zelfstandig zonder tussenkomst van onze stichting of u een geschikte kandidaat bent of niet.

Voor een Rottweiler of die andere gasthond welke geadopteerd kan worden via onze stichting kunt u de benodigde informatie hieronder lezen.

De 1e stap die u nu moet nemen is het opnemen van contact met ons, dat kan op de volgende manieren:
Indien u uw keuze al heeft gemaakt voor een bepaalde hond, dan kunt u meteen het aanvraagformulier voor de desbetreffende hond invullen en deze vervolgens aansluitend online verzenden. Aan het invullen van het herplaatsingsformulier zitten geen consequenties, het verplicht u niet tot het afnemen van de hond, het is slechts een 1e stap van de totale herplaatsingsprocedure.

Alle betrokken partijen nader te noemen de aanvrager, de afstandseigenaar en Stichting Rottweiler Nederland behouden te alle tijden het recht om tot aan de ondertekening van de herplaatsingsovereenkomst de herplaatsingsprocedure zonder rechten en plichten te stoppen.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Als u liever eerst meer informatie wilt of vragen heeft, dan kunt u ons altijd even bellen of een email sturen, zie hiervoor onze contact gegevens in het menu.

In alle gevallen willen wij graag wat meer informatie over u en eventueel uw gezin, denk hierbij aan: woon- en werksituatie, huisvesting (appartement, eengezinswoning, boerderij, dorp, stad etc), ervaring met honden, aanwezigheid van kinderen of andere huisdieren zijn de meest belangrijke. En natuurlijk willen ook graag weten waarom u juist de keuze heeft gemaakt voor deze hond of dit ras!

Wanneer u online het aanvraagformulier voor een te herplaatsen hond heeft ingevuld, dan nemen wij vervolgens binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Bij een positief contact wederzijds starten wij samen met u het herplaatsingstraject. Met alle verstrekte gegevens gaan wij zorgvuldig om, wij zullen deze nooit aan derden verstrekken zonder uw nadrukkelijke toestemming. De gegevens die wij ontvangen via de diverse formulieren etc, dienen slechts voor onze administratie en worden verwerkt conform onze privacy overeenkomst.

Wij hanteren een aantal regels en een strenge selectie voor de herplaatsing van één van onze Rottweilers of gast honden. Sommige Rottweilers hebben een rugzak met een verleden en wij vinden het zeer belangrijk dat ook deze honden zo goed mogelijk geplaatst worden. Tijdens de herplaatsingsprocedure doen wij diverse controles, en soms worden er soms speciale eisen gesteld aan het gezin waar de hond eventueel geplaatst wordt.

Een Rottweiler is een fysiek sterke hond met een stevig karakter en niet zomaar voor iedereen geschikt. Sommige Rottweilers plaatsen wij niet bij kinderen, of op een adres met andere honden of katten. Weer andere mogen geen traplopen, of zijn niet geschikt om gehouden te worden als huishond. Uit ervaring weten we dat adoptanten vaak vallen voor die lieve uitstraling of het stoere uiterlijk, maar hoe leuk de hond ook is we moeten zeker realistisch blijven, daar is zowel de hond als u mee gebaat en voorkomen we ongelukken.

Na een telefonische kennismaking en het invullen van het aanvraag formulier gaan wij u eerst telefonisch voorstellen bij het gezin welke afstand doet van de hond. Wanneer wij hier een positieve terugkoppeling van krijgen verstrekken wij u de gegevens van het (gast)gezin zodat u rechtstreeks een afspraak kunt maken om met de hond persoonlijk kennis te gaan maken en dat is bij de huidige eigenaren thuis. Wij zijn vanuit onze stichting niet aanwezig bij de kennismakingen, tenzij wij hier gegronde redenen voor hebben om dit wel te doen, dit wordt per hond individueel bekeken.

Bij deze 1e persoonlijke kennismaking ziet u de hond in zijn eigen (tijdelijke) omgeving en wordt u de mogelijkheid geboden om samen met het (gast) gezin een wandeling te maken. Tijdens dit contact gaat het huidige (gast) gezin kijken waar de hond zijn thuis gaat vinden, en wordt u de mogelijkheid geboden om de dan nog aanwezige vragen te stellen aan hen.

Uit ervaring weten wij dat bij de 1e kennismaking er meestal gelijk een klik (verliefdheid) is, echter om te voorkomen dat er tijdens dit enthousiasme een te snelle beslissing wordt genomen, vragen wij u om nog een 2e en in sommige gevallen zelfs een 3e keer de hond te gaan bezoeken. Door meerdere bezoeken te brengen aan de hond van uw keuze, krijgt u een duidelijk beeld van de hond die u wilt adopteren, en proberen we teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Wij begrijpen dat als u uw hondenvriend heeft ontmoet en de klik is er, dat u hem of haar natuurlijk zo snel mogelijk in huis wilt hebben. Indien de kennismaking positief was, dan reserveren wij de hond meteen voor u, maar u kunt hier geen rechten aan ontlenen, tot aan de ondertekening van alle documenten tijdens de fysieke overdracht behoudt de eigenaar het recht om de herplaatsingsprocedure af te breken dan wel de hond terug te trekken uit de herplaatsing, echter dit komt zelden voor.
Gedurende deze periode zal de hond niet voor een ander gezin beschikbaar zijn voor herplaatsing.

Wij vragen u om heel goed na te denken over de hond waar u voor gevallen bent, zodat u en uw gezin hier ook volledig achter staan
en het ook een bewuste beslissing is, zeker bij honden geldt, dat het een traumatische ervaring is voor de nieuwe baas en vooral ook de hond, als u hem of haar meeneemt naar huis en na enkele dagen blijkt dat de eerste verliefdheid toch niet is doorzet naar de
grote liefde, en dat de hond dan vervolgens weg moet.

Wanneer wij samen met het (gast) gezin en u van mening zijn dat er tussen de hond en uw gezin een goede match is, gaan we over tot de afronding van de herplaatsingsprocedure. Ook na de plaatsing houdt Stichting Rottweiler Nederland blijvend contact met u.

Uitleg herplaatsingsprocedure:

U en uw gezin en de gekozen hond zijn een match hoe gaat het verder vanaf hier?

Na de persoonlijke kennismaking bij het huidige (gast) gezin thuis, hanteren wij een bedenktijd van maximaal 7 dagen, in deze periode kunt u alle informatie die u heeft verkregen op u laten inwerken, mogelijk heeft u of het afstandsgezin nog aanvullende vragen. Binnen deze periode zetten wij op de achtergrond de herplaatsingsprocedure in, per hond en per plaatsing zal bepaald gaan worden of wij voor de definitieve overdracht eventueel nog eerst een persoonlijk huisbezoek bij u gaan afleggen, en of de feitelijke overdracht bij u thuis of bij de huidige eigenaar gaat plaats vinden, dit laatste gebeurt altijd in overleg.

Tijdens de definitieve overdracht waar wij als stichting bij aanwezig zijn ondertekent u de herplaatsingsovereenkomst in tweevoud welke u van tevoren per email ter inzage krijgt toegezonden, zodat u ook vooraf op de hoogte bent waarvoor u tekent.
Eventuele aanvullende afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd als onderdeel van de plaatsingsovereenkomst.

Uiterlijk 2 dagen voor de overdracht dient het verschuldigde bedrag bij ons op de rekening te zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor per email van ons een factuur, en na bijschrijving van de verschuldigde tegemoetkoming een bevestiging per email dat het verschuldigde bedrag is ontvangen door onze stichting.
We wijzen u met klem erop, dat er zonder betaling geen overdracht van de hond plaats vindt, dit is een onderdeel van de totale herplaatsingsprocedure.

Tot slot bespreek alles van tevoren goed met uw gezin, en verdiep u in het ras. Als stichting bieden wij u de mogelijkheid de hond wederom te herplaatsen, als het echt niet gaat, echter hier moet dan wel een zeer gegronde redenen voor zijn. Ook voor een Rottweiler geld het is geen 2e hands inruil product, wat u maar even terug brengt als deze niet bevalt, of als u zich in hem of haar heeft vergist.

Onze stichting steunt een verantwoord fok beleid, met al door onze geplaatste honden mag dan ook niet worden gefokt. Heeft u al een hond in huis, dan dient u aan te kunnen tonen dat de eventuele aanwezige teef is gesteriliseerd, uw dierenarts kan hier heel eenvoudig een verklaring voor afgeven. Voor reuen geldt dat dit optisch zichtbaar moet kunnen wezen.

De hond die u krijgt is in principe gezond, eventuele problemen met de gezondheid zijn bij de omschrijving van de hond op de website vermeld, of worden van tevoren persoonlijk met u besproken. Wij willen u benadrukken dat wij als stichting geen gezondheidsgarantie kunnen geven op de te herplaatsen hond, omdat wij niet de fokker en houder zijn.

Voor Rottweilers die wij herplaatsen zonder stamboom zijn veelal geen gegevens bekend van de fokker, en uit ervaring weten wij dat niet NRC aangesloten fokkers het niet zo nauw nemen met de erfelijke gebreken bij de ouders waarmee gefokt wordt.

Wij adviseren altijd met klem om de herplaatste hond te laten verzekeren middels een dierenverzekering, hiermee dekt u de kosten als later of op latere leeftijd toch blijkt dat uw hond een (verborgen) erfelijke aandoening heeft, en hij of zij hiervoor geopereerd moet worden. Eigenaren die hun Rottweiler voor herplaatsing bij ons aanbieden moeten op verzoek een gezondheidsverklaring kunnen overleggen van maximaal 1 maand oud.

Wij als stichting kunnen u ook geen anti bijt garantie geven, iedere hond ongeacht het ras kan bijten, echter wij gaan zorgvuldig om met het plaatsen van honden waarvan bekend is uit het verleden dat zij gecorrigeerd of gebeten hebben, ook deze informatie wordt u zover dit bekend is bij ons altijd aan u verteld. Aan het overnemen van een willekeurige hond zijn altijd risico’s verbonden, door akkoord te gaan met de hierboven genoemde herplaatsingsvoorwaarden stemt u in met het feit dat u zich bewust bent van dit risico.

Meer informatie over welke erfelijke aandoeningen bij Rottweilers kunnen voorkomen verwijzen wij u naar de graag naar de website van de rashondenwijzer.

Voor Rottweilers welke geplaatst worden via het asiel geldt een andere procedure, hierbij worden de voorwaarden van het desbetreffende asiel gehanteerd, en het asiel bepaald ook de plaatsing, wij hebben hier geen invloed op.
Ook het asiel hanteert een herplaatsingsprocedure en een bijbehorend herplaatsingsovereenkomst.

Uiteraard horen wij graag van tijd tot tijd hoe het u en uw nieuwe hond vergaat, hierbij zijn foto’s en verhalen natuurlijk meer dan
welkom. Na verloop van tijd maken wij een afspraak voor een huisbezoek, dit doen wij in overleg met u. Dit omdat wij als stichting er zeker van willen zijn, dat de door ons geplaatste honden ook daadwerkelijk op een goed adres geplaatst zijn. Het biedt u ook meteen de gelegenheid als er nog zaken zijn waar u tegen aan gelopen bent om deze met ons te bespreken, voor zover u dit nog niet gedaan heeft.

Aan de herplaatsing van een Rottweiler via onze stichting zijn kosten verbonden, dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de hond, de rugzak en/of medische problemen. Het te betalen bedrag voor de herplaatsing vermelden wij ook in het profiel van de desbetreffende hond, en deze dienen voldaan te worden voor de overdracht van de hond.

Rottweiler Nederland maakt als stichting geen winst, maar voor alle honden voor wie wij bemiddelen en welke via onze stichting
geplaatst worden, zijn wel kosten gemaakt, het bedrag dat u betaald voor de herplaatsing vertegenwoordigt maar een klein gedeelte van de werkelijke kosten die door ons gemaakt zijn voor de hond. Het door ons te ontvangen herplaatsingsbedrag komt in zijn geheel ten goede van de door ons geplaatste hond, uit dit bedrag worden alle toekomstige huisbezoeken betaald, en indien nodig de kosten van een pleeggezin. Per hond wordt individueel het adoptie bedrag bepaald, deze vindt u altijd terug in het profiel van de desbetreffende hond.

Alle extra inkomsten die wij ontvangen worden uitsluitend besteed aan:

  • Kosten die wij of het gastgezin maken bij de dierenarts, voor o.a vaccinatie, chippen etc
  • Medische kosten als er een vervolgbehandeling nodig is
  • Kosten van de voeding voor de honden die bij ons in de opvang of bij de gastgezinnen verblijven
  • Inkoop van materialen om gastgezinnen te ondersteunen, denk hierbij aan manden, riemen en andere benodigdheden.
  • Registratie van de chip en stamboom gegevens van honden die bij ons in eigen opvang verblijven.
  • Kosten voor de voor en na-controles, na herplaatsing.
  • Rottweilers die wij wegkopen bij broodfokkers, handelaren of
    ergens op de euthanasielijst staan

Tot slot wij willen graag iedereen de mogelijkheid bieden tot het adopteren van een hond via onze stichting. Wij maken dan ook geen onderscheid en discrimineren ook niet op geloof, overtuiging, huidskleur of echtparen/stellen van gelijke sekse.