Adoptie procedure uitleg

Na uren en soms zelfs dagenlang surfen op het internet,
rond gekeken te hebben op diverse advertentie sites,
bent u terecht gekomen op onze website.

U heeft een Rottweiler die via ons geplaatst wordt, bij ons op de
website gezien, of u bent op zoek naar een Rottweiler die past
bij uw gezins-situatie past, en u vraagt zich nu af hoe verder?

Voor de Rottweilers die in het asiel verblijven kunt u rechtstreeks contact opnemen met het desbetreffende asiel,
alle contact gegevens, openingstijden en telefoonnummer
vindt u dan onderaan de pagina van de desbetreffende hond.
Wij hebben geen invloed op de plaatsing van een Rottweiler of
gasthond welke in het asiel verblijft, zij bepalen zelfstandig zonder
tussenkomst van onze stichting of u een geschikte kandidaat bent of niet.

Voor een Rottweiler of andere gasthond welke geadopteerd kunnen worden via onze stichting kunt u de benodigde informatie hieronder lezen.

De 1e stap die u nu moet nemen is het opnemen van contact met ons, dat kan op de volgende manieren:
Indien u uw keuze al heeft gemaakt voor een bepaalde hond, dan kunt u meteen het aanvraagformulier voor het adopteren van een hond invullen en deze vervolgens aansluitend online
verzenden.
Aan het invullen van het adoptieformulier zitten geen
consequenties, het verplicht u niet tot het adopteren van de hond,
het is slechts een 1e stap van de totale adoptieprocedure.

Alle betrokken partijen nader te noemen de adoptant, de
afstandseigenaar en Stichting Rottweiler Nederland behouden ten alle tijden het recht om tot aan de ondertekening van de
plaatsingsovereenkomst, de adoptieprocedure zonder
consequenties en rechten te stoppen.

Het adoptie formulier vindt u hier.

Als u liever eerst meer informatie wilt of vragen heeft, dan kunt u ons altijd even bellen of een email sturen,
zie hiervoor onze contact gegevens in het menu.

In alle gevallen willen wij graag wat meer informatie over u en
eventueel uw gezin, denk hierbij aan: woon- en werksituatie,
huisvesting (appartement, eengezinswoning, boerderij, dorp, stad etc), ervaring met honden, aanwezigheid van kinderen of
andere huisdieren zijn de meest belangrijke.
En natuurlijk willen ook graag weten waarom u juist de keuze heeft gemaakt voor deze hond of dit ras!

Wanneer u online het aanvraagformulier voor adoptie van een hond heeft ingevuld, dan nemen wij vervolgens binnen 5 dagen
telefonisch contact met u op.
Bij een positief contact wederzijds starten wij samen met u het
adoptie traject.
Met alle verstrekte gegevens gaan wij zorgvuldig om, wij zullen deze nooit aan derden verstrekken zonder uw nadrukkelijke
toestemming.
De gegevens die wij ontvangen via de diverse formulieren etc,
dienen slechts voor onze administratie.

Wij hanteren een aantal regels en een strenge selectie voor de
adoptie van één van onze Rottweilers of gast honden.
Sommige Rottweilers hebben een rugzak met een verleden en wij
vinden het zeer belangrijk dat ook deze honden zo goed
mogelijk geplaatst worden.
Tijdens de adoptie procedure doen wij diverse voor en na
controles, en worden er soms speciale eisen gesteld aan het gezin waar de hond eventueel geplaatst wordt.

Een Rottweiler is een fysiek sterke hond met een stevig karakter en niet zomaar voor iedere adoptant of adoptiegezin geschikt.
Sommige Rottweilers plaatsen wij niet bij kinderen, of op een adres met andere honden of katten.
Weer andere mogen geen traplopen, of zijn niet geschikt om
gehouden te worden als huishond.
Uit ervaring weten we dat adoptanten vaak vallen voor die lieve
uitstraling of het stoere uiterlijk, maar hoe leuk de hond ook is
we moeten zeker realistisch blijven, daar is zowel de hond
als u mee gebaat en voorkomen we ongelukken.

Na een telefonische kennismaking en het invullen van het
adoptie formulier gaan wij u eerst telefonisch voorstellen bij het
gezin wat afstand doet van de hond.
Wanneer wij hier een positieve terugkoppeling van krijgen
verstrekken wij u de gegevens van het (gast)gezin zodat u
rechtstreeks een afspraak kunt maken om met de hond persoonlijk kennis te gaan maken en dat is bij de huidige eigenaren thuis.
Wij zijn hier van onze stichting niet bij aanwezig, tenzij wij gegronde redenen hebben om dit wel te doen, dit wordt per hond individueel bekeken.

Bij deze 1e persoonlijke kennismaking ziet u de hond in zijn eigen
(tijdelijke) omgeving en wordt u de mogelijkheid geboden om samen met het (gast) gezin een wandeling te maken.
Tijdens dit contact gaat het huidige (gast) gezin kijken waar de hond zijn thuis gaat vinden, en wordt u de mogelijkheid geboden om de dan nog aanwezige vragen te stellen aan hen.

Uit ervaring weten wij dat bij de 1e kennismaking er meestal gelijk een klik (verliefdheid) is, echter om te voorkomen dat er tijdens dit enthousiasme een te snelle beslissing wordt genomen, vragen wij u om nog een 2e en in sommige gevallen zelfs een 3e keer de hond te gaan bezoeken.
Door meerdere bezoeken te brengen aan de hond van uw keuze, daardoor krijgt u een duidelijk beeld van de hond die u wilt
adopteren, en proberen we teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Wij begrijpen dat als u uw hondenvriend heeft ontmoet en de klik is er, dat u hem of haar natuurlijk zo snel mogelijk in huis wilt hebben.
Indien de kennismaking positief was, dan reserveren wij de hond meteen voor u.
Gedurende deze periode zal de hond niet voor een ander gezin
beschikbaar zijn voor adoptie.

Wij vragen u om heel goed na te denken over de hond waar u voor
gevallen bent, zodat u en uw gezin hier ook volledig achter staan
en het ook een bewuste beslissing is, zeker bij honden geldt,
dat het een traumatische ervaring is voor de nieuwe baas en vooral ook de hond, als u hem of haar meeneemt naar huis en na enkele
dagen blijkt dat de eerste verliefdheid toch niet is doorzet naar de
grote liefde, en dat de hond dan vervolgens weg moet.

Wanneer wij samen met het (gast) gezin en u van mening zijn dat er tussen de hond en uw gezin een goede match is, gaan we over tot de afronding van de adoptieprocedure.

Ook na de plaatsing houdt Stichting Rottweiler Nederland blijvend contact met u.

Uitleg adoptieprocedure:

U en uw gezin en de gekozen hond zijn een match hoe gaat het
verder vanaf hier?

Na de persoonlijke kennismaking bij het huidige (gast) gezin thuis, hanteren wij een bedenktijd van maximaal 7 dagen, in deze periode kunt u alle informatie die u heeft verkregen op u laten inwerken,
mogelijk heeft u of het afstandsgezin nog aanvullende vragen.

Binnen deze periode zetten wij op de achtergrond de
adoptieprocedure in, per hond en per plaatsing zal bepaald gaan
worden of wij voor de definitieve overdracht eventueel nog eerst een persoonlijk huisbezoek bij u gaan afleggen, en of de feitelijke
overdracht bij u thuis of bij de huidige eigenaar gaat plaats vinden,
dit laatste gebeurt altijd in overleg.

Tijdens de definitieve overdracht ondertekent u samen met de
eigenaren de plaatsingsovereenkomst in drievoud welke u van
tevoren per email ter inzage krijgt toegezonden, zodat u ook van
tevoren weet waarvoor u tekent.
De inhoud en de bijbehorende uitleg van deze overeenkomst vindt u hier, aanvullende afspraken worden altijd schriftelijk
vastgelegd en is een onderdeel van deze overeenkomst.

Onze adoptie voorwaarden zijn opgenomen in onze algemene
voorwaarden, ook hiervan wordt u vooraf een exemplaar digitaal toegezonden.
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel een exemplaar kunt u hier inzien.

Uiterlijk 2 dagen voor de overdracht dient het verschuldigde bedrag
bij ons op de rekening te zijn bijgeschreven.
U ontvangt hiervoor persoonlijk of per email van tevoren van ons een factuur, en na bijschrijving van de verschuldigde
tegemoetkoming een bewijs dat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan aan onze stichting.

Tot slot bespreek alles van tevoren goed met uw gezin, en verdiep u in het ras.
Als stichting bieden wij u de mogelijkheid de hond wederom te
herplaatsen, als het echt niet gaat, echter hier moet dan wel een zeer
gegronde redenen voor zijn.
Ook voor een Rottweiler geld het is geen 2e hands inruil product,
wat u maar even terug brengt als deze niet bevalt, of als u zich in hem of haar heeft vergist.

Onze stichting steunt een verantwoord fok beleid, met al door onze geplaatste honden mag dan ook niet worden gefokt.
Bij de adoptie van de hond via onze stichting geld dan ook dat niet
gesteriliseerde teven, binnen 6 maanden na adoptie alsnog
gesteriliseerd dienen te worden, u dient hiervoor een verklaring van de dierenarts te overleggen.

Heeft u al een hond in huis, dan dient u aan te kunnen tonen dat de eventuele aanwezige teef is gesteriliseerd, uw dierenarts kan hier heel eenvoudig een verklaring voor afgeven.
Voor reuen geldt dat dit optisch zichtbaar moet kunnen wezen.

De hond die u krijgt is in principe gezond, eventuele problemen met de gezondheid zijn bij de omschrijving van de hond op de website
vermeld, of worden van tevoren persoonlijk met u besproken.
Wij willen u benadrukken dat wij geen gezondheidsgarantie op de te adopteren hond kunnen verstrekken.

Voor Rottweilers die wij herplaatsen zonder stamboom zijn veelal geen gegevens bekend van de fokker, en uit ervaring weten wij dat niet NRC aangesloten fokkers het niet zo nauw nemen met de
erfelijke gebreken bij de ouders waarmee gefokt wordt.

Wij adviseren altijd met klem om de geadopteerde hond te laten verzekeren middels een dierenverzekering, hiermee dekt u de
kosten als later of op latere leeftijd toch blijkt dat uw hond een
(verborgen) erfelijke aandoening heeft, en hij of zij hiervoor
geopereerd moet worden.
Eigenaren die hun Rottweiler voor herplaatsing bij ons aanbieden moeten op verzoek een gezondheidsverklaring kunnen overleggen van maximaal 1 maand oud.

Wij als stichting kunnen u ook geen anti bijt garantie geven, iedere hond ongeacht het ras kan bijten, echter wij gaan zorgvuldig om met het plaatsen van honden waarvan bekend is uit het verleden dat zij gecorrigeerd of gebeten hebben, ook deze informatie wordt u zover dit bekend is bij ons altijd aan u verteld.
Aan het adopteren van een willekeurige hond zijn altijd risico’s
verbonden, door akkoord te gaan met de hierboven genoemde
adoptievoorwaarden stemt u in met het feit dat u zich bewust bent van dit risico.

Meer informatie over welke erfelijke aandoeningen bij Rottweilers kunnen voorkomen verwijzen wij u naar de graag naar de website van de rashondenwijzer.

Hoe alles wettelijke geregeld is bij het o.a adopteren van een hond kunt u terug lezen in in het artikel Consumenten recht – LICG

Voor Rottweilers welke geplaatst worden via het asiel geldt een
andere procedure, hierbij worden de voorwaarden van het
desbetreffende asiel gehanteerd, en het asiel bepaald ook de
plaatsing, wij hebben hier geen invloed op.

Uiteraard horen wij graag van tijd tot tijd hoe het u en uw nieuwe hond vergaat, hierbij zijn foto’s en verhalen natuurlijk meer dan
welkom.
Na verloop van tijd maken wij een afspraak voor een huisbezoek, dit doen wij in overleg met u.
Dit omdat wij als stichting er zeker van willen zijn, dat de door ons
geplaatste honden ook daadwerkelijk op een goed adres geplaatst zijn.
Het biedt u ook meteen de gelegenheid als er nog zaken zijn waar u tegen aan gelopen bent om deze met ons te bespreken, voor zover u dit nog niet gedaan heeft.

Voor de adoptie van een Rottweiler via onze stichting zijn kosten
verbonden, dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de hond.
Het te betalen adoptie bedrag vermelden wij ook in de omschrijving van de hond, en deze dienen voldaan te worden voor de overdracht van de hond.

Overzicht van de adoptie kosten:

 • Pups & jonge honden tot 12 maanden maximaal 395,00 euro
 • Volwassen honden van 13 maanden tot 4 jaar maximaal 295,00 euro
 • Oudere honden van 5 tot 7 jaar maximaal 225,00 euro
 • Senior honden vanaf 8 jaar maximaal 75,00 euro

De genoemde adoptie prijzen worden per hond individueel bepaald en zijn aangepast op de leeftijd van de hond en/of eventuele
medische aandoening.

Rottweiler Nederland maakt als stichting geen winst, maar voor alle honden voor wie wij bemiddelen en welke via onze stichting
geplaatst worden, zijn wel kosten gemaakt, het bedrag dat
u betaald voor de adoptie vertegenwoordigt maar een klein
gedeelte van de werkelijke kosten die door ons gemaakt zijn voor de hond.
Het door ons te ontvangen adoptie bedrag komt in zijn geheel ten goede van de door ons geplaatste hond, uit dit bedrag worden alle toekomstige huisbezoeken betaald, en indien nodig de kosten van een pleeggezin.

Alle extra inkomsten die wij ontvangen worden uitsluitend besteed aan:

 • Kosten die wij of het gastgezin maken bij de dierenarts, voor o.a vaccinatie, chippen etc
 • Medische kosten als er een vervolgbehandeling nodig is
 • Kosten van de voeding voor de honden die bij ons in de opvang of bij de gastgezinnen verblijven
 • Inkoop van materialen om gastgezinnen te ondersteunen, denk hierbij aan manden, riemen en andere benodigdheden.
 • Registratie van de chip en stamboom gegevens van honden die bij ons in eigen opvang verblijven.
 • Kosten voor de voor en na-controles, en de adoptie overdracht.
 • Rottweilers die wij wegkopen bij broodfokkers, handelaren of
  ergens op de euthanasielijst staan

Tot slot wij willen graag iedereen de mogelijkheid bieden tot het adopteren van een hond via onze stichting.
Wij maken dan ook geen onderscheid en discrimineren ook niet op geloof, overtuiging, huidskleur of echtparen/stellen van gelijke
sekse.