zaterdag, juli 20, 2024

Donatie / Schenken

Wij zijn als stichting altijd ontzettend blij met iedere donatie of gift die wij ontvangen.
Wij ontvangen geen enkele vorm van subsidie of andere ondersteuning.

Giften en donaties gegeven aan Stichting Rottweiler Nederland bereiken dan rechtstreeks hun doel.
Onze organisatie is klein en slagvaardig, en alle voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van gedreven vrijwilligers.

Geen van onze medewerkers of bestuursleden ontvangen op enige wijze een salaris voor de door hun verrichtte werkzaamheden, met uitzondering van noodzakelijk gemaakte reis en/of portokosten.

Wilt u een donatie doen aan onze stichting dan kan dit op rekeningnummer: NL11 INGB 0006 3285 87
T.N.V Stichting Rottweiler Nederland

Onze dank is groot.