Club fokkers

Fokkerslijst

Clubfokkers zijn Nederlandse fokkers welke lid zijn van de
Nederlandse Rottweiler Club (NRC), al dan niet met een bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam.

Alle clubfokkers dienen zich met alle door hen te fokken nesten te houden aan het van de NRC.

Klik hier voor het fokreglement.

Kennels waarbij in de afgelopen 3 kalenderjaren geen nest is geboren, zullen automatisch van de lijst afgevoerd worden.

Klik op deze LINK om rechtstreeks te gaan naar het overzicht zoals deze vermeld staat bij de Nederlandse Rottweiler Club.