zaterdag, mei 25, 2024

Wie zijn wij

Profiel van Stichting Rottweiler Nederland:

Stichting Rottweiler Nederland is ontstaan vanuit de steeds meer toenemende vraag naar informatie, advies, aanschaf, (acute) hulp na incidenten, (her)plaatsing met name van de Rottweiler in Nederland en daarnaast maandelijks een aantal gasthonden van een ander ras.
Op dit moment bestaan er diverse initiatieven op dit gebied, en Stichting Rottweiler Nederland wilt er als onafhankelijk steunpunt zijn.

Dit geld voor iedere Rottweiler en per maand een handje vol
gasthonden van diverse asielen voor wie wij ons belangeloos
inzetten in Nederland, wij maken daarbij geen onderscheid in een stamboom of stamboom loze hond of een kruising.
Stichting Rottweiler Nederland werd opgericht en notarieel
geregistreerd in november 2012.

Het initiatief voor de oprichting van deze stichting is genomen door het huidige bestuur en de vrijwilligers die al werkzaam waren
voordat wij een stichting werden en wij onze werkzaamheden toen nog uitvoerde als een vrijwillige non profit organisatie.
In de regel verblijft deze doelgroep en dan met name de Rottweiler, in de praktijk moeilijk herplaatsbaar.

Vanwege de negatieve naam betreffende dit ras staan zij dan ook vaak aan de onderkant van de samenleving, middels onze stichting trachten wij zowel een blijvende als maatschappelijke verandering hier in aan te brengen.

De stichting tracht hierbij de benodigde zorg en ondersteuning te verlenen bij o.a. de herplaatsing van diversen Rottweilers en onze gasthonden in Nederland en daarbuiten.
Stichting Rottweiler Nederland biedt de gevraagde zorg en
ondersteuning aan particuliere mensen alsmede ondersteunen wij diversen asielen en andere stichtingen in Nederland.

Bij onze stichting kan iedereen kosteloos terecht met allerhande vragen, en voorzien wij (aanstaande) eigenaren van ras informatie, advies en beantwoorden wij vragen over de aanschaf, training van de Rottweiler, bieden wij hulp bij gedragsproblemen en na (bijt)
incidenten.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot het (her)plaatsen of
adopteren van een Rottweiler via onze stichting, en verwijzen wij door naar mogelijke aanwezige Rottweilers die verblijven in de
diverse asielen.

Een stichting die zich ook bezig houdt met het werven van donaties en giften, verkoop van boeken en dvd’s om de werkzaamheden van onze doelgroep te kunnen blijven realiseren.

Giften en donaties gegeven aan Stichting Rottweiler Nederland
bereiken rechtstreeks hun doel.
De organisatie is klein en slagvaardig, en alle voorkomende
werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van gedreven vrijwilligers.

Geen van onze medewerkers of bestuursleden ontvangen op enige wijze een salaris voor de door hun verrichtte werkzaamheden, met uitzondering van noodzakelijk gemaakte onkosten.