Informatie herplaatsing

U wilt graag uw Rottweiler gecontroleerd herplaatsen?
U zoekt een nieuwe fijne plek voor uw Rottweiler?

Stichting Rottweiler Nederland kan u hierbij helpen,
lees hieronder hoe.

Plaatsing & Herplaatsing:

Voor woord vooraf, leest u a.u.b. eerst het onderstaande verhaal het bevat belangrijke informatie voor u over onze werkwijze.

Om de meest uiteenlopende reden kan een eigenaar ertoe besluiten om zijn of haar hond te gaan herplaatsen.
Er zijn vele mogelijkheden tot het (her)plaatsen van de hond, u kunt hem of haar afstaan aan het asiel, u betaald hiervoor gemiddeld €100,00.
De asielen in Nederland doen ontzettend goed werk in het vinden van nieuwe eigenaren voor honden, katten en andere huisdieren.
Echter heel veel asielen zitten overvol, en er kan sprake zijn van een wachttijd voordat u in het asiel afstand kunt doen van uw hond.

Indien er sprake is van (angst)agressieve hond, of waar al eerder
problemen mee zijn geweest, dan kan het asiel u ook vragen om een gedragstest vooraf af te leggen met de hond.

Ook voor onze stichting geldt dat wij vooraf een analyse maken van iedere te herplaatsen hond voordat wij hem of haar in de adoptie
procedure gaan opnemen.

Welke mogelijkheden zijn er nog meer om een hond te
herplaatsen?

Ten eerste is er de mogelijkheid tot adverteren op diverse websites waar u de hond gratis kunt aanbieden.
Een veel gebruikte advertentie site is bijvoorbeeld Marktplaats, maar pas heel goed op dat u hond niet in handen valt van een
handelaar of nog erger een broodfokker of een buitenlandse
puppy-fabriek.

Handel in honden, denk hierbij aan het verkrijgen van gratis honden om deze met winst weer door te verkopen in binnen en buitenland, het scoren van goedkope fok-teven, en honden voor in de ring
gevechten, is vandaag de dag een hele ludieke zeer winstgevende
handel.
Deze geraffineerde handelaren en broodfokkers zijn zeer gedreven en ervaren om via het boven genoemde aan hun honden te komen,
achter het toch zo lief uitziende gezinnetje, met een fantastische
of juist heel triest verhaal, gaan vaak hele andere mensen schuil
als men u doet voorkomen.

Wij worden zeer vaak geconfronteerd met oude eigenaren die op zoek zijn naar hun hond, een veel gehoorde opmerking is, ze
kwamen zo vertrouwd over, het verhaal wat ze vertelde was
helemaal wat ik zocht voor mijn hond, de gegevens die ik heb
ontvangen waren vals of niet bestaand, etc.
Het verdriet en de ellende is vaak niet te overzien omdat men niet weet waar de hond terecht is gekomen of wat er mee is gebeurd.

U kunt er ook voor kiezen om u hond aan te melden voor (her)plaatsing bij Stichting Rottweiler Nederland.

Informatie: U laat uw hond(-en) adopteren via onze stichting:

Indien u er toch liever voor kiest dat wij voor u op zoek gaan naar een nieuwe geschikte baas, dan kunt u de hond bij ons aanmelden voor adoptie.
Vanaf het moment van aanbieden voor adoptie gaan wij samen met u het de adoptie traject starten.
Hoe het adoptie traject verloopt voor mogelijke toekomstige
adoptanten kunt hier terug lezen.

Deze optie is alleen geschikt voor eigenaren die de hond willen
herplaatsen via onze stichting, en daarbij absoluut geen risico willen lopen dat de hond na plaatsing of verloop van tijd weer
verdwijnt uit dit gezin.

Na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst houden wij
contact en toezicht op de uitvoering van plaatsingsovereenkomst.
Nadat de hond geplaatst is vindt er circa na 4 maanden een
huisbezoek plaats.
Indien u dit wilt, houden wij u ook op de hoogte van de
ontwikkelingen over hoe het met uw geadopteerde hond(-en) gaat.
Wanneer het nieuwe gezin een hond of honden adopteert, dienen zij akkoord te gaan met alle gestelde voorwaarde welke zijn vast gelegd in een door ons opgestelde plaatsingsovereenkomst.
Wij zien er persoonlijk op toe dat de voorwaarden ook worden
nageleefd.

Kortom voor die bazen die uitsluitend op zoek zijn naar het
allerbeste en niets minder.
Deze groep honden worden uitsluitend geplaatst na een
selectie procedure.
De kosten om uw hond aan te melden voor een mogelijke
bemiddeling bedragen 20,00 euro.
We wijzen u er met klem op dat u hiermee geen contractuele
overeenkomst aangaat.
De bovengenoemde kosten dienen voldaan te worden na
aanmelding van de hond bij onze stichting u ontvangt hiervoor apart een factuur via de email.

Onze huisregels:

Stichting Rottweiler Nederland gaat zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om, bij uitwisseling van persoonlijke gegevens wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
Uw gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derde
met uitzondering van de adoptant.

Stichting Rottweiler Nederland behoudt zich het recht zowel een
aangeboden Rottweiler dan wel een adoptant te weigeren indien hier gegronde redenen voor zijn.
Deze redenen worden u persoonlijk of per mail verstrekt.
Indien de eigenaar van de aangeboden Rottweiler na aanmelding zelf een adoptiegezin heeft gevonden, dient hij/zij dit onverwijld te
melden aan Stichting Rottweiler Nederland.

De te herplaatsen Rottweiler dient over een goede algemene
gezondheid te beschikken.
Tevens dient de Rottweiler te zijn ingeënt en ontwormt volgens de
eisen van de dierenarts.
Mocht de vaccinatie binnen 2 maanden verlopen dan dient u de hond te laten vaccineren voor de overdracht.

Bij overdracht van een Rottweiler dienen alle eigendom- en
inentings-papieren en een Europees paspoort te worden
overgedragen aan de nieuwe eigenaar dan wel aan Stichting
Rottweiler Nederland.

Stichting Rottweiler Nederland hanteert een proefplaatsings
periode van 14 dagen waarop de dag dat u de hond in ontvangst neemt dag 1 van de proeftijd is.

Tevens wordt er bij een adoptie (overdracht) van een Rottweiler een plaatsingsovereenkomst ondertekend door de adoptant dit
geschiedt in het bij zijn van een medewerker Stichting Rottweiler
Nederland.
Stichting Rottweiler Nederland aanvaard op geen enkele wijze
aansprakelijkheid ten aanzien van haar bemiddeling bij de te
herplaatsen Rottweilers.

Tot slot:
Wij als stichting willen graag iedereen de mogelijkheid bieden tot het adopteren van een hond via onze stichting.
Wij maken dan ook geen onderscheid en discrimineren ook niet op geloof, overtuiging, huidskleur of echtparen/stellen van gelijke
sekse.

Uitleg adoptie traject:

Nadat u uw hond of honden voor herplaatsing bij ons heeft
aangemeld, ontvangt u van ons altijd een bevestiging per email dat wij uw aanmelding hebben ontvangen, aansluitend wordt er met u
telefonisch contact opgenomen door een medewerker(ster) van
onze stichting om uw aanmelding met u door te bespreken.
Eventuele vragen die wij nog hebben zullen wij aan u stellen, en wij beantwoorden vanzelfsprekend ook al uw vragen.

Na dit intake gesprek gaan wij voor u actief aan de slag, en plaatsen wij de desbetreffende hond door op de website.
Wij doen voor u de intake gesprekken met mogelijke geschikte
kandidaten, alvorens wij deze contact met u laten opnemen, u wordt hier altijd van te voren over geïnformeerd.

De 2e stap in dit traject is dat de mogelijke adoptanten eerst
telefonisch contact met u opnemen voor een nadere kennismaking en bij een positieve klik, kunt u aansluitend een afspraak maken.
Tijdens deze 1e persoonlijke kennismaking bij u thuis, gaat u het
gezin ontmoeten, en moet gaan blijken of er een basis is om het adoptie traject voort te zetten.

Wij zijn hier van onze stichting niet persoonlijk bij aanwezig, tenzij wij vinden of in overleg met u dat hiervoor gegronde redenen voor zijn.
Denk hierbij dan aan honden die wij gaan herplaatsen met
bijvoorbeeld een ernstig bijt incident of een ander vervelend
voorval.
Deze honden vallen ten alle tijden bij ons in de risicogroep en met hun zijn wij extra voorzichtig om herhalingen en ongelukken te
voorkomen.
Er kan dan zelfs besloten worden om de procedure op de
desbetreffende hond aan te passen met een aangepaste plaatsing waarbij de hond niet meer zal terug keren in bv een gezinssituatie.

Ook weten wij uit ervaring dat bij een 1e kennismaking er meestal
gelijk een klik (verliefdheid) is.
Echter om te voorkomen dat er tijdens dit enthousiasme een te
snelle beslissing wordt genomen, vragen wij aan toekomstige
adoptanten en aan u om nog een 2e en in sommige gevallen zelfs een 3e keer een bezoek in te plannen.
Door meerdere kennismakingen krijgt u een duidelijk beeld van de adoptanten welke de hond adopteren, en zij van de hond.
Op deze manier proberen we teleurstellingen achteraf te
voorkomen.

Wij adviseren u met klem om de hond(-en) niet na de 1e of 2e
kennismaking (voor uit lopende op de afhandeling van de adoptie procedure), alvast mee te geven aan toekomstige eigenaren, zelfs niet om deze één of meerdere dagen op proef te laten gaan logeren.

Wij kunnen u dit natuurlijk niet verbieden, echter wij willen u wel graag wijzen op de risico’s:

Gedurende de hele adoptie procedure tot aan het moment van de
feitelijke overdracht en ondertekening van de
plaatsingsovereenkomst blijft u wettelijk aansprakelijk voor uw hond(-en).
Mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw hond_en), er vervelende
incidenten plaats vinden, of uw hond(-en) wordt doorverkocht etc,
dan kunnen wij op dat moment niks voor u betekenen.
Niet omdat wij dit niet willen maar omdat u de wettelijke eigenaar bent en blijft van de hond tot aan de feitelijke overdracht.

Pas na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst door de
toekomstige adoptanten, kunnen wij juridische stappen
ondernemen indien de door ons gestelde voorwaarden niet worden nageleefd.

Voor iedere hond die geplaatst wordt in een nieuwe situatie brengt dit voor de hond stress met zich mee, hij of zij begrijpt op dat
moment niet waarom hij achtergelaten wordt of meegenomen wordt voor de hond compleet onbekende mensen.
Iedere hond heeft een periode van gewenning nodig, gemiddeld
bedraagt deze periode 3 tot 6 maanden, pas wanneer de hond zijn draai heeft gevonden op zijn nieuwe plek gaat men de hond pas echt leren kennen.

Een proefplaatsing of logeer partij zal zeker geen beter beeld van de hond geven, sterker nog het levert de hond juist stress op.
Bij honden die hier gevoelig voor zijn kan dit zich uitte in
onverwacht negatief gedrag of zelfs nog erger namelijk
(bijt)incidenten met alle gevolgen van dien.

Om u, de hond en zijn of haar nieuwe bazen goed te begeleiden
hanteren wij dus het bovengenoemde adoptie traject.
Ondanks het uitgebreide contact, onze voor onderzoeken, en een eventuele voor controle aan huis (indien hier een noodzakelijke
reden voor is) ontmoeten wij pas de nieuwe eigenaren tijdens de
feitelijke overdracht.

Een veel gestelde vraag aan ons is dan ook, maar jullie kennen de adoptanten toch, u heeft ze toch vooraf ontmoet, dit is niet in alle
gevallen aan de orde.
Natuurlijk doen wij grondig onderzoek, en stellen wij eisen en
voorwaarden aan nieuwe eigenaren en sturen wij niet zomaar
willekeurig mensen naar u toe.
Dit alles bij elkaar genomen draagt bij aan een zo veilig mogelijk plaatsing van uw hond(-en) bij een nieuwe eigenaar.

Voor iedere door ons te herplaatsen hond rekenen wij een
adoptiebedrag, dit bedrag wordt altijd individueel per hond bepaald.
De hoogte van het adoptie bedrag wordt mede bepaald door de
leeftijd van de hond, eventuele medische gebreken.

Het te ontvangen adoptie bedrag aan onze stichting is een
persoonlijke spaarpot voor de desbetreffende hond.
Zolang de hond onder onze verantwoordelijkheid valt, betalen wij hier alle reiskosten uit van (huis) bezoeken die wij afleggen aan de hond, opname in een pleeggezin indien de hond niet meer bij de
huidige eigenaar kan blijven, maar ook niet terug keert naar de
vorige eigenaar.
En eventueel te verwachten hoge medische kosten als gevolg van een aandoening, wanneer de hond binnen één van onze
pleeggezinnen verblijft.
Bij het onverwachts vroegtijdig overlijden van de hond, zal het
restant van de spaarpot ten goede komen van hulp aan honden in nood.

Pas na plaatsing en ondertekening van de plaatsingsovereenkomst, kunnen wij de naleving van het contract gaan toepassen, en dragen wij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de door de ons
gestelde voorwaarden en eisen.

U wilt na het lezen van deze informatie uw hond bij ons aanmelden, klik dan hier.

Wij ontvangen ook vaak de vraag of wij de te herplaatsen Rottweiler binnen onze stichting kunnen opnemen.
Wij als stichting zijn nog niet voorzien van een opvang locatie zoals een een asiel of pension met ruimschootse mogelijkheden om
honden intern op te nemen.

Dit betekend niet dat wij geen Rottweilers opnemen, maar ook voor onze stichting geld er is een wachtlijst.
U mag hierover altijd contact met ons opnemen en graag verwijzen u ook naar onze extra informatie pagina over het afstaan van de hond aan onze stichting.
Klik daarvoor hier.

Heeft u toch nog vragen of wilt u eerst nog meer informatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Tot slot kies een leuke foto van uw hond, bedenk wat u over hem of haar wilt vertellen en wees eerlijk over de reden tot herplaatsing, maar vermeld zeker ook de leuke en minder leuke kanten van uw hond.