zaterdag, juli 20, 2024

Privacyverklaring

Privacyverklaring:

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens / AVG stelt.

Uw gegevens worden door Stichting Rottweiler Nederland nooit
afgestaan, gedeeld of overgedragen aan derde, zonder dat hiervoor expliciet toestemming van u is verkregen.

Wij slaan uitsluitend de persoonsgegevens op die ingevuld zijn op een aanvraag formulier van een hond, een aanmelding tot
herplaatsing van een hond, het formulier plaatsing op de wachtlijst en tot slot bij plaatsing van de hond het ingevulde adoptie contract en de bijbehorende afstandsverklaring.
Deze gegevens worden opgeslagen in de Cloud (Dropbox) en een
kopie wordt lokaal opgeslagen in een backup op een externe HDD.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende
verplichtingen.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van
uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, en daarna worden deze verwijderd.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer,
de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.
Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords
advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google geen toestemming verleend om de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten en/of derde.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen
promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter.
Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt
aangeleverd door Facebook en Twitter zelf.
Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren
te onthouden.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse
bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u zich heeft aangemeld bij Stichting Rottweiler Nederland voor een adoptie van een hond dan wel het ter herplaatsing aanbieden van een hond, heeft u ten alle tijden de mogelijkheid om de door uw verstrekte persoonlijke gegevens in te zien.
Stuur ons hiervoor een Email, zie hiervoor onze contact gegevens.
Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen.

Stichting Rottweiler Nederland

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te
passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.