zaterdag, mei 25, 2024

Aanvraag formulier hond

Met het onderstaande online digitaal formulier kunt u een aanvraag indienen voor een ter herplaatsing aangeboden Rottweiler bij ons op de website.
De honden die in het asiel verblijven kunt u niet rechtstreeks
adopteren via ons, hiervoor moet u bij het desbetreffende asiel zijn.

Lees de onderstaande tekst goed door, u vindt in de uitleg ook links naar extra informatie of formulieren.

Aan het invullen van het adoptieformulier zitten geen
consequenties, het verplicht u niet tot het afnemen van de hond, het is slechts een 1e stap van het opstarten van de
herplaatsingsprocedure.

Alle betrokken partijen nader te noemen, de afstandseigenaar, de aanvrager en Stichting Rottweiler Nederland behouden ten alle
tijden het recht om gedurende de herplaatsingsprocedure de
herplaatsing af te breken.
U kunt aan het invullen van de onderstaande aanvraag geen rechten ontlenen, het invullen van deze aanvraag is dan ook wettelijk niet bindend tot het afnemen van de hond, dan wel het leveren van de hond voor alle betrokken partijen zoals hierboven vermeld.

De gegevens die wij ontvangen via de diverse formulieren etc,
dienen slechts voor onze administratie en worden verwerkt
conform onze privacy overeenkomst.

Voordat u het onderstaande aanvraagformulier invult en verzend wijzen wij u vooraf op de onderstaande punten;

* U heeft de informatie over onze herplaatsprocedure gelezen.

* U vult het aanvraagformulier volledig naar waarheid in.

* U betaalt bij de afronding van de herplaatsingsprocedure aan onze
stichting herplaatsingskosten.
De hoogte van dit bedrag staat vermeld in het profiel van de
desbetreffende hond.

* De herplaatsing is pas definitief en bindend als het verschuldigde
bedrag op onze rekening is bijgeschreven, en de
herplaatsingsovereenkomst is ondertekend tijdens de feitelijke overdracht.

* In de plaatsingsovereenkomst is een proefperiode van 14 dagen
opgenomen, dit geldt alleen voor u als nieuwe eigenaar.
De afstands-eigenaar heeft geen herroepingsrecht.

* U staat open voor advies en tips vanuit de stichting, ook wanneer de herplaatsing al heeft plaatsgevonden.

* U eert het herplaatsingscontract bijbehorend aan de herplaatsing.

* Wij hebben een samenwerkingsovereenkomsten met de gedragstherapeuten Arvid van Putten en Arnt Haanappel
Bij probleemgedrag van diverse aard van de geplaatste hond dient u ten alle tijden contact op te nemen met hun.
U bent verplicht hieraan mee te werken voor het welzijn van de hond en uw omgeving.

* U ontvangt ten alle tijden voor het definitief afronden van de
herplaatsprocedure, per e-mail, ter inzage de
herplaatsingsovereenkomst, onze algemene voorwaarden en de te betalen factuur.
U wordt dan hiermee in de gelegenheid gesteld om van de inhoud kennis te nemen voordat u definitief tijdens de feitelijke overdracht u handtekening plaatst.

Onze adoptie overeenkomst en algemene voorwaarden kunt u hieronder terug lezen, u heeft wel een PDF reader nodig.

srn herplaatsingsovereenkomst
SRN algemene voorwaarden – adoptant

 

En onze privacy verklaring.

Alle velden met een rode ster zijn verplichte velden en
deze dienen ingevuld te worden.

Let op:
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Wanneer u deze e-mail niet hebt ontvangen, raden we u aan de
“ongewenste e-mail” map te controleren en
info@rottweilernederland.nl aan uw contacten toe te voegen.

Sommige Rottweiler (honden) hebben een rugzak en kan het noodzakelijk zijn om één of meerdere sessie te volgen bij een gedragstherapeut om de eventuele gedragsproblemen te verhelpen.
Staat u onder bewindsvoering of Budget Beheer ?