Werkgroep inbeslaggenomen honden

inbeslaggenomen honden

De Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden is een samenwerkingsverband van de Stichting Rechten voor al wat leeft en Comité Dierennoodhulp en wordt ondersteund door de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.
De werkgroep stelt zich ten doel hulp te verlenen aan inbeslaggenomen honden teneinde te voorkomen dat ze worden ingeslapen.

Tevens probeert de Werkgroep het in beslag nemen van honden zoveel mogelijk te voorkomen en de omstandigheden waarin de inbeslaggenomen honden moeten leven te verbeteren.
De werkgroep doet dit o.a. door middel van het geven van voorlichting, advies en het zorgen voor publiciteit.

Ze wil dat inbeslaggenomen honden niet langer slechts als een zaak behandeld worden, maar als dieren met bewustzijn en gevoel, conform de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren.

(Bron vermelding: informatie afkomstig van de website hulp bij in beslag genomen honden)

Bij deze werkgroep kunt u terecht als uw hond in beslag genomen is, vindt u meer informatie over hoe het nu gaat, en de willekeurigheid van de diverse gemeenten.
U leest hier ook hoe het beter kan, alles omtrent de euthanasie, welke herstelmogelijkheden zijn er, en een lijst met advocaten die ervaring hebben met de inbeslaggenomen honden.

Tekent u ook mee voor een verantwoord bijtincidentenbeleid?

Want een bijtincident kan iedereen overkomen dus u ook!
Teveel honden zijn al ten onrechte afgemaakt door justitie nadat zij inbeslaggenomen zijn geweest, en dit moet gaan veranderen, want u bent zijn of haar stem.
Teken hier de petitie, wees geen kijker en lezer en teken mee.