vrijdag, juni 21, 2024

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen Stichting Rottweiler Nederland heeft tot doel door middel van informatie, advies, aanschaf, (acute) hulp na
incidenten, (her)plaatsing, door samen te werken met diverse
erkende stichtingen, instellingen & organisaties zorg te dragen tot het bevorderen van het dierenwelzijn van Rottweilers in het
bijzonder, in Nederland en België.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van sponsoren en geldmiddelen en voorts door het
verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Rottweiler Nederland richt zich dan ook op Rottweilers en hun (aspirant & toekomstige) eigenaren.
Een stichting waarin diverse krachten samengevoegd zijn en waaruit een aantal diensten en specialismen zijn voort gekomen door o.a.
samenwerking.
Onze drijfkracht Nog veel te veel Rottweilers leiden in Nederland een beroerd bestaan, of zijn slachtoffer geworden door een situatie, ze worden:

* afgestaan aan het asiel
* belanden in de handen van een broodfokker
* worden geronseld door malafide handelaren voor andere
doeleinden
* verdwijnen naar een puppy fabriek in het buitenland
* soms (zeer) ernstig mishandeld en verwaarloosd
* worden op straat gezet, en aan hun lot overgelaten
* zijn verkeerd opgevoed en hebben nu (ernstige) gedragsproblemen
* moeten wegens uiteenlopende redenen herplaatst worden

De stichting richt zich op de volgende hoofddoelen:

* ras informatie
* advies
* aanschaf
* hulp na incidenten
* (her)plaatsing
* samenwerking