Adoptie aanvraag hond

Met het onderstaande online digitaal formulier kunt een aanvraag indienen voor het adopteren van een Rottweiler bij ons op de
website.
De honden die in het asiel verblijven kunt u niet rechtstreeks
adopteren via ons, hiervoor moet u bij het desbetreffende asiel zijn.

Aan het invullen van het adoptieformulier zitten geen
consequenties, het verplicht u niet tot het adopteren van de hond, het is slechts een 1e stap van het opstarten van de
adoptieprocedure.

Alle betrokken partijen nader te noemend, de afstandseigenaar, de adoptant en Stichting Rottweiler Nederland behouden ten alle
tijden het recht om tijdens de adoptieprocedure de adoptie
te stoppen.

Met alle verstrekte gegevens gaan wij zorgvuldig om, wij zullen deze nooit aan derde verstrekken zonder u nadrukkelijke toestemming,
de gegevens die wij ontvangen via de diverse formulieren etc.
dienen slechts voor onze administratie.

Voordat u het aanvraag formulier invult wijzen wij op een aantal
verplichtingen, die wij hebben naar u als adoptant, en u als adoptant naar onze stichting.

* U vult het adoptie aanvraag formulier naar waarheid in.

* U betaalt bij de afronding van de adoptie procedure aan onze
stichting adoptie kosten.
De hoogte van het bedrag staat vermeld in het profiel van de
desbetreffende hond.

* De adoptie is pas definitief en bindend als het verschuldigde
bedrag op onze rekening is bijgeschreven, en de contracten zijn
ondertekend.

* In de adoptie overeenkomst is een proefperiode van 14 dagen
opgenomen, dit geldt alleen voor u als nieuwe eigenaar (adoptant).
De afstands-eigenaar heeft geen herroepingsrecht.

* U staat open voor advies en tips vanuit de stichting, ook wanneer de adoptie al heeft plaatsgevonden.

* U eert het contract bijbehorend aan de adoptie.

* Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Arvid van
Putten (gedragsdeskundige).
Bij probleemgedrag van diverse aard van de geadopteerde hond
(dat niet op te lossen is middels tips van ons en/of Arvid) dient ten
alle tijden, op ons verzoek een gedrags en/of observatiesessie met Arvid van Putten of bij zijn afwezigheid een door ons aangewezen
gedragstherapeut plaats te vinden.
De adoptant is verplicht hieraan mee te werken.

* U ontvangt ten alle tijden voor het definitief afronden van de
adoptie procedure, per e-mail, ter inzage het adoptie contract, onze algemene voorwaarden en de bijbehorende factuur.
U wordt dan hiermee in de gelegenheid gesteld om van de inhoud kennis te nemen voordat u definitief tijdens de feitelijke overdracht u handtekening plaatst.

Tot slot verwijzen u naar de ons gedeponeerde
algemene voorwaarden deze vindt u hier.

En onze privacy verklaring.

Let op:
Wij plaatsen en herplaatsen uitsluitend honden in Nederland.

Alle velden met een rode ster zijn verplichte velden en
deze dienen ingevuld te worden.

Let op:
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Wanneer u deze e-mail niet hebt ontvangen, raden we u aan de
“ongewenste e-mail” map te controleren en
info@rottweilernederland.nl aan uw contacten toe te voegen.

Sommige Rottweiler (honden) hebben een rugzak en kan het noodzakelijk zijn om één of meerdere sessie te volgen bij een gedragstherapeut om de eventuele gedragsproblemen te verhelpen.